Projecten Kerkgebouwen

Voor veel individuele bouwprojecten is de karakteristieke geluidwering van de gevels berekend en zijn geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald.

In een aantal situaties is vooraf de geluidbelasting van de gevels berekend, in de andere situaties was deze bekend.

In de meeste situaties gaat het om de specificaties voor geluidisolerende beglazing, kierdichting en geluidgedempte ventilatieroosters (suskasten).

Domkerk, Utrecht, 1ste fase

Domkerk, Utrecht, 2de fase

De Bron, Amersfoort