Projecten Afvalinzameling, Verwerking en Ruimtelijke Ordening

Sommige projecten zijn in samenwerking met andere ingenieursbureaus uitgevoerd

bijvoorbeeld de Schreuder Groep, DHV Milieu & Infrastructuur, Grontmij.