Projecten Bestemmingsplannen

De meest voorkomende projecten hebben betrekking op bestemmingsplannen, inbreidingsprojecten (vervangende) nieuwbouw, nieuwe wegen, reconstructies, sanering, ruimtelijke ordening en het meten van wegverkeerslawaai. De Wolff heeft veel projecten geadviseerd voor onder anderen de

Milieudienst Zuid-Holland Zuid, Milieudienst Noord-west Utrecht, Milieudienst Zuid-oost Utrecht, Dienst Stadsontwikkeling gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Houten, provincie Utrecht en Noord-Holland en voor een aantal ingenieursbureaus.

“Raadhuisplein e.o. en woonwerf Verolme” en deelplan De Werven, Alblasserdam en Veenzijde III, Mijdrecht